Välkommen till

Christina Pipers brevarkiv

”Kunskapen om Christina Pipers liv och verksamhet vilade länge i skuggan av hennes make, Carl Piper.”

Så kunde man till exempel läsa i Nordisk familjebok 1915 att under Carl Pipers långa frånvaro och fångenskap ”sköttes och förkovrades hans förmögenhet af hans praktiskt anlagda och mycket ekonomiska hustru”. Inga fler upplysningar gavs om denna uppenbart skickliga kvinna som dessutom överlevde sin man med trettiosex år; Nordisk familjebok uppger inte ens namnet på denna "mycket ekonomiska hustru".

Christina Piper skriver brev (Bodil Mårtensson spelar till Christina)
Skådespelaren Bodil Mårtensson i sin roll som Christina Piper.

Christina Piper lämnade efter sig en diger samling av brev och dokument rörande hennes omfattande affärsverksamhet. Materialet som finns bevarat i Christinehofs arkiv, varav en mindre del på Krageholm, har aldrig, förutom ett fåtal undantag, varit föremål för forskares intresse. Säkert mycket beroende på att korrespondensen är svårtillgänglig utan att först ha uttolkats och översatts från 1700-talets till dagens svenska.

Därför har kulturföreningen Christinas Wänner startat arkivprojektet Christina Piper – en kvinnas liv och skaparkraft vars mål är att tyda och renskriva Christina Pipers korrespondens till modern svenska. Vår förhoppning är att arkivprojektet ska bidra till att stödja och stimulera ytterligare forskning kring Christina Piper, Nordens främsta företagare under första hälften av 1700-talet.

Under senare tid har Christina Piper tillägnats två böcker som fördjupar bilden av henne som människa och företagare. Hit hör Svante Norrhems Christina och Carl Piper – en biografi samt Makt och skaparkraft. En antologi om den makalösa Christina Piper.

Kulturföreningen Christinas Wänner riktar ett stort tack till Carl Piper och Högestad och Christinehof fideikommiss, som låter bevarad kunskap bli delad kunskap och därmed medverkar till att anmodern Christina Pipers korrespondens blir tillgänglig för alla intresserade.

Projektet uppbär stöd från Sparbanken Skåne / Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, samt Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. Ett stort tack till våra bidragsgivare!

Mia Gröndahl
Projektledare arkivprojektet Christina Piper – en kvinnas liv och skaparkraft.

Gert Lagerstedt
Arkivansvarig Christinehofs arkiv

Rulla till toppen