Om Christinehofs arkiv

Christinehofs arkiv tillhör Högestad och Christinehofs fideikommiss. Sedan flera decennier är Gert Lagerstedt ansvarig för Christinehofs arkiv.

Arkivet som innehåller Christina Pipers korrespondens består av 100 hyllmeter dokument från 1625 och framåt, omfattande Christinehofs gårdsförvaltning och alunbruket i Andrarum.

Tillsammans med Mia Gröndahl är Gert Lagerstedt ansvarig för arkivprojektet att översätta Christina Pipers korrespondens. Gert är expert på Alunbruket och har under lång tid forskat i brukets historia och dess invånare, vilket har resulterat i det imponerande bokverket ANDRARUMS SOCKEN: Invånarna, med gårdar och torp, under 300 år. Verket har getts ut i två band.

Till sommaren 2020 planeras utgivningen av ett nytt bokverk av Gert Lagerstedt, denna gång om Alunbruket och dess fascinerande historia.

Calle Piper och Gert Lagerstedt guidar i alunbruket vid Christinehof.
Gert Lagerstedt, ansvarig för Christinehofs arkiv, här i sällskap med Carl Piper (t.v).
Rulla till toppen