Arkivprojektets medarbetare

I arbetet har kulturföreningen Christinas Wänner knutit till sig ett antal skickliga släktforskare som tyder, transkriberar och översätter breven till modern svenska efter att de fotograferats/scannats i Christinehofs arkiv.

Pipergruppen är vi som arbetat med breven i Christina Pipers arkiv: Britt Paulsén, Kerstin Boström, Susanne Dorff och Nils Freij.
Pipergruppen; Britt Paulsén, Kerstin Boström, Susanne Dorff och Nils Freij.

Pipergruppen

I Ängelholm finns Ängelholms släktforskargrupp, som inom sin krets bildat ”Pipergruppen” med särskild uppgift att tolka och översätta Christina Pipers brev. Vi kan inte nog uttrycka vår tacksamhet till Britt Paulsén och hennes kollegor i Piper-gruppen för det värdefulla arbete som de lägger ner på att göra Christina Pipers brev tillgängliga för alla intresserade.

Nils-Henrik Salomonsson
Nils-Henrik Salomonsson

Nils-Henrik Salomonsson

Ett par mil från Christinehof, i Ramsåsa, finns Nils-Henrik Salomonsson, känd i bygden som släktforskare, teaterman och skicklig halmslöjdare på Ramsåsa stallet. Nils-Henrik tyder Christina Pipers korrespondens på egen hand.

Tillägg:

Till detta kommer ett antal brev som har transkriberats och översatts till modern svenska av Ulf Berggren. Hit hör breven från 1720: 16 januari, 18 juni, 23 juni, 10 augusti, 13 september, och ett brev av okänt datum i november 1720.

Rulla till toppen