Christina Piper till Ivar Ryting

Christina Pipers brev till Ivar Ryting, direktören vid Alunbruket i Andrarum.
Ivar Ryting föddes i Andrarum och arbetade hela sitt liv på Alunbruket, först för Lave Beck och sedan för Christina Piper som utnämnde honom till bruksdirektör. Ivar Ryting var jämnårig med Christina Piper, båda var födda 1673. Ryting var gift tre gånger och fick 12 barn. Efter att han kom i tjänst hos Christina Piper döptes två av barnen till Carl och Christina. Ivar Ryting dog 1755 och har eget gravkapell på Andrarums kyrkogård.
Källa: Christinehofs arkiv.

Rulla till toppen