Brev till Margareta Törnflycht 27 april 1718

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Högwälborne och nådigaste

Eftersom nuu häradfogdens skrifare Ambrosius Westring och sockne länsman
Brant tilllicka mäd en tålfman har Kringhälla socknen och pantar uti
gamla giälen som är pålagd 1716 så att den der före tager bårt både koor
och kalvar? warigenom eders nådes bönder bler aldelles ruiginerade altt
så är deras ödmiuka bägaran till edders nåde täcktes war den så nådig
och för hiäpa däm mäd en suslick till högwälborne h. lanshöfdingen att der
kan få lä..? och gifa päningar för sin giähl som Toröö böndern har låf
till för 24 s t för korn och råg och 9 daler för hafra och 1 daler 16 s
för hackelse så dett faller dem alltt för suärtt att giänral Hummeliälmn
har fått låf att taga deras kriatur och kåspar och gifva spanmål för när
det först är wärderatt för halfa wärden h. giänlaln har tagit sig så

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

att bettala spanmål för bäge socknar Sorunda och Össmo tros pantn kåmmer
ditt utaf landsman och skiften som skall skiä om onsdag som är allt för
ylla för dem fattiga böndrän jag ödmiukeligst bäder eders nåde om näfer
till skor den näfrän som iag har spisar inte jag ödmiukast förbif.

Eders nådes ödmikaste och underdånigaste
Kiänare

Diursnes de 27
april an 1718

S.S. Solsa bon bon olof Kriståferson är i dag af dem samma pantat som
berättar sig hafva betalat till Frans sohn 9 daler for rågshan och
nuu inte är upfört i deras lista war af tårparna lida män

N. Blomberg

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen