Christina Piper 5 augusti 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Monsieur
Monsieur le Inspector
Ifvar Ryting
Allunbruket

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Hr inspector
Hr inspectorens bref i går dateradt lefwererades mig i dag, jämte de bifogade
2ne originale documenter jag tackar för god beställning fastän den bekanta
goda härrens öfwerlåpps giärningar eller onödiga curieusitet (märkvärdighet),
ganska wäl kunnat wara borta ifrån det cardinal document som till min
snikenhet i framtiden endast tiena skall.
detta

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

detta giör så mycket att enär ett önskeligt slut en gång winnes och de 3000
riksdaler silvermynt skola utbetalas, skall den goda härren, för beswäret
han nu haft, wara så god och skrifwa om siälfwa skriften, samt icke sluta
sitt post skriptum innan någon (kan inte läsa dessa tre ord, jag tror att det
första börjar half... nästa möjligen åter det sista börjar med f därefter
troligen r jag tror dessutom att det slutar med as, men jag kan inte få ihopa det.)
Jag förblifwer med nöje
Herr Inspectoren
Tienstwilligast
Christina Piper
Krageholm den 5
aug. 1740

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen