Kontrakt anno 1720 den 21 april

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Anno 1720 den 21 aprill contrachterade jag Maargareta Törnflycht med bonden
Lars Person om et mitt frälsehemman Ählby den mylersta gården på sådant sätt
som följer.
1:Att bonden Lars Person emottagen träde? nu detta åhr 1720 att fulfölja der med
och så till kommande höst der på wid nästa midfasta och första fardag in-
flytta uti byn, 2: då han skall få sig huus giärsselgårdar åker och ängs
tillsynt, hwarefter han sedan förplictes ägorna att fregda och förswara
aker och äng stänga och wäl bruka, samt husen vid machtholla aldeles som
lag förmår och husyns ordningen inneholler.
3: Skall Lars Person sine dagswärken åhrligen fullgiöra till min gård Welsio
så att han den uthan försumelse presterar och fulgiörer, när som omtränger
skall och hans afra och utlagor åhrligen förblifa, 6 t.r äfra ren säd 2 st
höns, 20 ägs, ..16 s: kopp åhrligen siuss och åhrliga kiörsler till kommen
och denne som de flere hans gännar under mitt rättare lag fullgiöra
4: Här på har iag infått af Lars Parson 15 S: Kopp i stäsel så att desse
ofanstånde pungter skall orygelig hålas hwilket wi med beges wåra egne
namn bekrivfta, och till vetnen underskrefne anmodat som skiede på Nynas
samma åhr som åfan skrifet står
............
Till wetnes
Lars Wäldt
Olof Halfwesterson i
underfårs
Lars Pärson
nämdeman

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Skrivet på 1700-tals swänska «
» Översatt till nutida svenska

Rulla till toppen